-Det er viktig for regjeringen å redusere de geografiske forskjellene i nettleien, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. – Nå dobles bevilgningen, og rundt 30 000 flere sluttbrukere vil bli omfattet av ordningen i 2009. I tillegg øker støtten for kundene med den høyeste nettleien, sier statsråd Riis-Johansen. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Ordningen administreres av NVE og finansieres over statsbudsjettet. Den har lave administrasjonskostnader, og nettselskapenes insentiver til å være effektive reduseres lite som følge av ordningen