Foreslår berre éin på vakt i Geiranger om vinteren