Flere punkterte – spiker i vegbanen er mulig årsak