– Jeg har ikke tenkt å være skuffet over dette. Det er den ventende landmaktutredningen som vil avgjøre satsingen på Heimevernet og dermed også HV-11, sier Åndalsnes-ordfører Lars Olav Hustad.

Han er utsending på Høyre-landsmøtet.

– Landsmøtet kunne vært mer spesifikt ved å peke på betydningen av heimevernet, men det ble det altså ikke flertall for. Høyre skal satse massivt på forsvaret, så da får vi ta jobben i forhold til HV-11 opp mot landmaktutredningen, sier Hustad.

I vedtaket heter det at Norge skal fortsette med en ”reell og betydelig” økning av bevilgningene til Forsvaret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og møtt med applaus.

– Hele formuleringen er mer i tråd med Wales-vedtaket. Da skal man forstå det som 2024, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann på Stortinget, Øyvind Halleraker, til NTB.

Programkomiteen ønsket at Høyre skulle ha som ”langsiktig ambisjon” at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret.

Kødder ikke

En rekke av Høyres fylkeslag og forsvarsvenner krevde imidlertid en forpliktelse til å nå målet innen 2024.

– Høyre kødder ikke med Forsvaret, vi satser videre, sa Halleraker i debatten.

– NATO er vår forsikring. Derfor må vi også betale forsikringspremie, konstaterte han.

Høyre-ledelsen har tidligere uttrykt sterk skepsis til et prosentmål for forsvarsbudsjettet. Mantraet har vært at det er viktigere hva man bruker penger på enn hvor mye penger man bruker.

Samtidig vil en strammere økonomisk situasjon i årene som kommer, legge føringer på hvor mange milliarder ekstra det blir mulig å bruke på Forsvaret.

– Vi kan ikke si ja til alt, konstaterte programkomiteens leder Torbjørn Røe Isaksen tidligere på landsmøtet.

foto