Seks barn drept eller såret daglig i Jemen-krigen

foto