Obama: 50 land har lovet å ta imot 360.000 flyktninger

foto