Innsamlet plast blåser ut i naturen

foto
Tatt av vinden: Et stort plastflak flagrer i piggtrådgjerdet som omringer søppelanlegget på Bingsa. Store mengder med plast ligger åpenlyst lagret rett ved vegen. Ledelsen i Bingsa Næring forteller at dette er en nødløsning, men mener dette er hardplast som ikke flyger av gårde. Foto: Alle foto: Marius Simensen