Nye ferjekaier: Godkjenner prisauke frå 165 til 255 mill