Av: Anne-Mari Tomasgard

Aksepterer dom for å ha forlate hjelpelaus mann

foto
Illustrasjon Foto: Svanhild Breidalen, Fjordenes Tidende