Dømt for seksuelle overgrep i juni. I juli skal han ha begått nytt overgrep.