Fordelen med å forhåndsstemme er at du kan gjøre det fra hvilken som helst kommune i landet. Skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er folkeregistrert i.

Selve valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Dersom du bor i Oslo stemmer du ikke i fylkestingsvalget, men i bydelsvalget. Du stemmer for den bydelen du har folkeregistrert adresse. Hvis du ikke skal forhåndsstemme, er det valgdag i Oslo både 10. og 11. september.

Hvem kan stemme?

Du trenger ikke nødvendigvis å være norsk statsborger for å stemme i lokalvalget, men du må være folkeregistrert i en norsk kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni 2023.

* Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er eller har vært folkeregistrert i Norge, kan stemme.

* Danske, finske, islandske eller svenske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er folkeregistrert i Norge senest 30. juni 2023, kan stemme.

* Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært folkeregistrerte i Norge de siste tre årene før valgdagen, kan stemme.

Hva må du ha med?

Du behøver ikke å ha med deg valgkortet til stemmelokalet, da valgkortet først og fremst er en bekreftelse på at du har stemmerett i valget.

Det eneste man trenger er legitimasjon. Dette kan være pass, bankkort med bilde, nasjonalt ID-kort og førerkort.

Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Du finner valglokalenes adresser og åpningstider på valglokaler.no.

Hvor skal du stemme?

Det er vedtatt at fylkene Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark skal deles opp fra 1. januar 2024. Det betyr at vi får tilbake Troms, Finnmark, Telemark, Vestfold, Akershus, Buskerud og Østfold som egne fylker.

Valg til fylkestinget høsten 2023 skal gjennomføres som om delingen allerede er gjennomført.

Innbyggerne i Jevnaker og Lunner stemmer i Akershus i årets fylkestingsvalg. I valget i 2019 stemte de i fylkestingsvalget i Viken, og før det stemte de i Oppland.

Det er også noen som stemmer i nytt fylke på grunn av kommunesammenslåinger:

Røyken og Hurum var begge tidligere en del av Buskerud. Fordi de nå er en del av Asker kommune, stemmer innbyggerne her i fylkestinget i Akershus i årets valg. Også innbyggerne i gamle Rømskog stemmer nå i Akershus. Tidligere var Rømskog i Østfold fylke.

Innbyggerne i gamle Svelvik går fra Vestfold til Buskerud i årets fylkestingsvalg, og innbyggerne i gamle Tjeldsund går fra Nordland til Troms.