Utrykningspolitiet la torsdag ut på Snapchat at en kontroll på Håhjem i Ålesund resulterte i tre gebyrer for manglende beltebruk, 21 bøter for fartsovertredelser og fire bøter for mobilbruk.