Tvangs­mulkt for kloakk­utslipp til drikke­vannet

foto