Koronapandemien har ført til færre anmeldte lovbrudd

foto