– Dei har ikkje tilstrekkeleg kompetanse

foto
Rune Kiperberg er administrerande direktør i Mørenett. Foto: Mørenett