Storangrep mot muren i Vest-Sahara, hevder frigjøringsbevegelse