Søndagsskolen Norge permitterer nesten alle ansatte

foto