– Mange vil kanskje seie at eg sutrar, men eg etterlyser engasjement