– Vi ser det som lite sannsynleg at nokon er tatt av raset