Sterk oppgang på Oslo Børs – hovedindeksen steg 2,82 prosent

foto