Stortinget kondolerte etter terroren i Brussel

foto