Veteraner fra andre verdenskrig hedres på 8. mai

foto