Etter det Sunnmørsposten kjenner til ble dette formidlet til daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte.

Opplysningene om Høies ståsted kan ha bidratt til å sette Helse Midt-Norge i en skvis mellom en ryddig prosess og statsrådens ønsker.

Vil ikke kommentere

Sunnmørsposten har gjentatte ganger forsøkt å få tidligere styreleder Marthe Styve Holte til å kommentere opplysningene Sunnmørsposten har fått kjennskap til. Det ønsker hun ikke.

Styve Holte vil ikke svare «ja» eller «nei» på spørsmål om Bent Høie noen gang har tilkjennegitt et ønske om tomtevalg overfor henne.

Sunnmørsposten har ikke opplysninger som tilsier at Høies ønske skal ha noe som helst med avgangen til Astrid Eidsvik å gjøre.

– Kommer tilbake

Sunnmørsposten har bedt statsråd Bent Høie svare skriftlig på tre spørsmål om saken:

1. Har statsråden noen gang tilkjennegitt overfor en styreleder i Helse Midt-Norge et ønske om valg av tomt i sjukehussaken i Nordmøre og Romsdal?

2. Har det på noen annen måte blitt lagt føringer/synspunkter/meninger fram som kan oppfattes slik?

3. Hvis ja, når skjedde eventuelt dette?

– Bent Høie sitter opptatt i møter og er i regjeringskonferanse. Han kan ikke gi en kommentar i dag (torsdag, red. anm.), men vi kommer tilbake til dere fredag, opplyste kommunikasjonsenheten hos Helse- og omsorgsdepartementet torsdag ettermiddag.

– Burde være åpen

Jan Fridthjof Bernt er professor ved det juridiske fakultet hos Universitetet i Bergen. Bernt er ekspert på helse- og sosialrett og har fulgt den betente sjukehussaken i Møre og Romsdal.

– På det formelle plan har statsråden ingen instruksjonsmyndighet overfor det regionale helseforetaket. Det må i tilfelle gjøres i et foretaksmøte, som tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. I helseforetakloven §16 er det fastlått uttrykkelig at eier ikke kan utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte, sier professoren.

– Men hvis det er snakk om bare et ønske?

– Et ønske er ikke en instruks, men det vil ikke være irrelevant for et styre å vite hva eieren - her helseministeren - ønsker. Styret har fortsatt ansvar for å komme med sin egen konklusjon etter beste overbevisning. Men vi er ikke tjent med en beslutningsprosess hvor styret sitter og famler i blinde uten kjennskap til hvordan eieren tenker om dette.

Les også: Haga anbefaler sjukehus i Molde

Skal ikke binde

– Med tanke på demokratiske prosesser og høringsrunder som ikke er avsluttet. Hva da?

– Hovedpoenget er at det skal være en forsvarlig og uavhengig saksbehandling ved begge foretak. Når saksutredningen er avsluttet, kan helseministeren si sin mening. Den er - og bør ikke være - betydningsløs, men det er altså ikke bindende for styrene, mener professoren.

– Bør han gjøre det åpent?

– Det bør han avgjort i en slik situasjon. Når det treffes en avgjørelse, må vi vite hvem som egentlig har bestemt det, og hvem som står bak denne. Helseministeren bør ikke, og skal ikke, pålegge det regionale styret å ha en bestemt mening om hva som er den beste løsningen. Det er greit at det gis signaler om hva man i Oslo ønsker, hvis dette skjer i full åpenhet og tydelig ikke har karakter av en instruks til styret, men det er bare kommunikasjon om egne meninger ministeren kan gi. Han må ikke gi noe bindende pålegg uten å følge de formelle spillereglene, mener eskperten.

Sunnmørsposten på lederplass: Høies tunge skygge hviler over kaoset

– Må være tydelig

Professoren understreker samtidig, med all respekt for lokale forhold, at saken har stor nasjonal betydning.

– Helseministeren er klart meningsberettiget. Som representant for eieren, staten, er det han som har den endelige avgjørelsesmyndigheten, men da må han være tydelig på at det er han som i realiteten har avgjort saken, og ikke styret, sier professoren.

Ifølge han kan ikke Høie forlange at styret i Helse Midt-Norge skal gi inntrykk av at det har foretatt et selvstendig og faglig basert valg, hvis realiteten er at det setter sin egen vurdering til side på grunnlag av styringssignaler fra statsråden.

foto
<strong>TIDL. STYRELEDER:</strong> Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge.