Nybygget veks fram – god ordrereserve trass i utfordrande fjorår