Åpningstid for SFO: Dette ble vedtatt av poli­tikerne