Tilstår lekkasje i personalsak – stiller sine verv til disposisjon