Konkurransetilsynet vil endre på reglane for import