For første gang peker Nye Veier på et årstall for når E136 kan utbedres

foto