Fylkesbyråkratene kan få større plass enn byråkratene i regjeringskvartalet

foto
Slik er det nye kontorbygget foran dagens fylkeshus i Molde tenkt utformet. Foto: Illustrasjon: Møre og Romsdal fylke