Fylkesbyråkratene kan få større plass enn byråkratene i regjeringskvartalet

foto