Av: Tarjei Engeset Ofstad

Ni korona-innlagte ved sjukehusa i Møre og Romsdal