Av: Tarjei Engeset Ofstad

Ferjesambandet Solavågen- Festøya: