Samferdselsministeren retter pekefingeren mot fylket