Kraftig prisstigning rammer Nye Veier AS: Blir E136 utsatt?