Av: Tarjei Engeset Ofstad og Karl Petter Løvoll

Sidevind kan ha medvirket til flyulykke på Vigra

foto
Ulykka skjedde på Vigra 2. mai 2016. Foto: Privat, henta frå Havarikommisjones rapport publisert 11.12.2020.