NVE-sjefen venter «svært høye» kraftpriser i vinter

foto