Lekkasje fra atomubåt ødelegger ikke fisken i Barentshavet