Reagerer på at tannklinikk er lagt til trafikkfarleg område

foto
Både Sykkylven-ordførar Odd Jostein Drotninghaug (biletet) og politikarar på fylkesnivå er overraska over at fylkesadministrasjonen har gått inn ein 30-årig leigeavtale om tannlegelokale i eit bygg ved hamna i Sykkylven. Per no finst det ikkje ei eigna løysing for å krysse vegen. Det er ingen overgangsfelt i nærleiken. Foto: Nils Harald Ånstad