Brev fra Tyskland inneholdt LSD

foto
En postsending fra Tyskland ble kontrollert på Østlandsterminalen hos Tollvesenet i begynnelsen av november. Foto: Tollvesenet