En opptelling Sunnmørsposten har foretatt viser at et sted mellom 25 og 30 offshore supplybåter som tilhører de fire rederiene på Sunnmøre går ut av sine kontrakter neste år. Dette kommer på toppen av rekken av fartøy som allerede mangler faste oppdrag.

Kommer det ikke et markert oppsving i aktiviteten neste år, noe ekspertene tror ikke vil skje, kan rundt 90 av de 133 offshoreskipene som hører hjemme på Sunnmøre stå uten kontrakter som sikrer dem fast arbeid.

Laber vinter

For disse båtene vil det i beste fall være tre alternativer: Forsøke skaffe seg oppdrag i spotmarkedet i Nordsjøen, legge dem i opplag eller prøve finne arbeid til dem på helt nye områder. Slik som den nye kontrakten Farstad Shipping har sikret seg for oppankring av havbaserte oppdrettsanlegg.

– Når vi nå er på vei inn i vinteren ser vi at tallet på aktive rigger i Nordsjøen er lavere enn i fjor. Det er rimelig å anta at vi går inn i en periode med lavere aktivitet enn vi hadde i fjor på samme tids, konstaterer konsernsjef i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken.

Den utsatte kontraktsdekningen kommer til tross for at Farstad er et av rederiene som har lyktes med å hente inn flere nye kontrakter i løpet av året.

– Det er hele tiden slik i denne bransjen at noen båter går av kontrakt, får så at vi må jobbe å skaffe nye oppdrag. Mange av kontraktene vi har inngått i år er ganske korte kontrakter, påpeker Bakken.

Av Farstad Shipping sin flåte på 56 skip står 27 uten kontrakter ved utgangen av dette året. I løpet av 2017 går ytterligere 12 båter ut av sine kontrakter.

Klarer ikke rederiet skaffe nye oppdrag risikerer de at kun 17 av skipene i flåten er i arbeid når neste år er omme. Et av Farstad Shippings problemer er at de har svært mange ankerhåndteringsfartøy. Av rederiets 27 ankerhåndteringsfartøy er 19 uten kontrakt i dag. To fartøy er booket inn på korte jobber neste år, mens et tredje ankerhåndteringsfartøy går av kontrakt høsten 2017.

Trøbbel for alle

Situasjonen er litt ulik for de enkelte rederiene. Av Havila Shipping sine 26 båter er ni i opplag, mens seks båter har kontrakter som går ut innen sommeren neste år. Rederiet har åtte båter som har kontrakter utover 2018. Disse åtte båtene var en vesentlig årsak til at bankene tvang igjennom en refinansiering av rederiet.

Da ser det verre ut for Stig Remøys Olympic Shipping. Etter salget av subseaskipet «Olympic Athene har rederiet 22 båter. Av disse er 19 uten kontrakt etter årsskiftet.

Også for Island Offshore i Ulsteinvik er motbakken bratt. Av 28 skip har de i dag 14 i opplag. Tre av dem ligger i vinteropplag og skal ut i arbeid til våren. To plattformskip har kontrakter som går ut i februar. Av en flåte på 28 skip er det kun seks fartøy som har kontrakter som strekker seg fra 2018 og videre fram i tid.