Kommunestyret i Stryn fekk nyleg presentert forprosjektet for utbygginga, ifølgje Fjordingen.

Det handlar blant anna om utvikling av Stryn som bu- og hyttekommune.

- Planane heng saman med Hoven Loen. Tilboda vil komplettere kvarandre og gi distriktet vårt enorm tyngde i nærings- og reiselivsamanheng, sa Ingvil Flo i PwC, då ho presenterte planane for politikarane.

Sykling og vandring

Hoven Loen er som kjent i ferd med å byggje gondolbane til fjells. Stryn vinterski vil byggje stolheis til 30 millionar kroner.

Det er dessutan planlagt varmestove i snøsikre Steindalen, samt trasear for sykling og vandring.

25 millionar i eigedomsskatt

I finansieringsplanen er det lagt opp til at Stryn kommune skal stå for 12 millionar kroner av kostnaden.

I området der utbygginga er planlagt er det regulert for 861 hytter. Og det er allereie bygd over 200 hytter der siste åra.

Ifølgje Fjordingen reknar ein med at hyttefolk legg igjen rundt 30 millionar kroner årleg i handel- og servicenæringa i kommunen. Og kommunen vil i løpet av 20 år ta inn 25 millionar kroner i eigedomsskatt frå hytteeigarar.