California forbyr forsøk på å «kurere» unge homofile