Statsadvokatene vil ikke uttale seg om tilregnelighet