– Forståelig, men ikke noe vi er glad for, sier daglig leder ved Atlanterhavsparken, Knut Maaseide. – Dette er en prosess som har pågått over tid, og det kommer som en konsekvens av museumsreformen. Regional I meldingen fra Kultur og kirkedepartementet heter det at «Atlanterhavsparken vurderes på grunnlag av sin type aktivitet som er mer aktuell for regional finansiering enn som en del av det nasjonale museumsnettverket». Reform Atlanterhavsparken har tidligere vært å regne som at naturhistorisk museum, og gjennom den statusen har de mottatt statsstøtte som eneste akvarium i Norge. – Men nå blir vi altså fylket sitt ansvar, sier Maaseide. – Vi har blitt lovet å få tilsvarende midler fra fylket, men den økonomiske avtalen er fremdeles ikke på plass. Han poengterer at Atlanterhavsparken ikke ønsket denne forandringen. Trygghet – For oss har det vært en trygghet å være under staten, fordi det har sikret en forutsigbarhet, sier Maaseide. – Men det er makta som rår, og får vi det vi har blitt lovet, så er det ingen reel endring for oss. Dette vil ikke gå ut over drifta. Samtidig som Kultur og kirkedepartementet i samråd med fylket avvikler støtten til Atlanterhavsparken, får Sunnmøre museum tilsvarende beløp tilført i årets statsbudsjett.