Jobber videre for å realisere næringspark og massedeponi