Ordretørke: Alle 81 som mistar jobben har fått beskjed