Prissjokk for Møreaksen – så høy kan bomprisen bli