Statsforvalteren i Troms og Finnmark hever beredskapen