Skjult måler i vegbana: Her blir farten avslørt

foto