Frp: Vil kutte inntil 60 stillinger i fylkesadministrasjonen