Nye ferjer og ferjekaier for Eidsdal-Linge kan bli utsatt

foto
Nye ferjekaier i Eidsdal og på Linge kan bli utsatt. Økte kostnader, problem med å avvikle trafikken i byggeperioden og rasfare ved kaia på Linge er årsakene. Foto: Halvard Alvik